Thông báo đề cử anh Bùi Mạnh Hà về Việt Nam tổ chức họp mặt giao lưu dự án VARONET

  Kính gửi: Toàn thể hội viên VARONET, Qua quá trình vận động thành lập trang mạng VARONET thuộc VYSA-TOKAI, Ban quản lý đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình bởi hầu hết các anh chị là lưu học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc Tỉnh Aichi (gồm thủ phủ […]

Thư mời “Tiệc họp mặt” VARONET tại Hà Nội

  Kính gửi: Toàn thể hội viên VARONET Theo tin thần thống nhất tại buổi họp giữa Ban quản lý dự án VARONET và đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Tỉnh Aichi, chúng tôi xin thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự, khách mời, nội dung chính […]

© 2019 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Log in

web analytics

WP SlimStat

- Designed by Gabfire Themes