Công ty cổ phần TOYODA GOSEI

 Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam (tháng 8 năm 2010) Tên công ty:Công ty cổ phần TOYODA GOSEI    Địa chỉ     Tp Shimizu (Tiếng Việt) Số nhân viên (người Việt) 26,084 (1) Chi nhánh tại VN ① T.p Hải Phòng (Tiếng Anh) Toyoda Gosei Haiphong Co.,Ltd Số nhân viên […]

Công ty cổ phần DENSO

    Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam    (tháng 8 năm 2010) Tên công ty:Công ty cổ phần DENSO   Địa chỉ Tp Kariya (Tiếng Việt) Số nhân viên (người Việt)  Liên kết 120812   Tính riêng 38597 Chi nhánh tại VN ① Hà Nội (Tiếng Anh) DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO.,LTD. […]

Công ty cổ phần Toyota Boshoku

Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam (tháng 7 năm 2010) Tên công ty:Công ty cổ phần Toyota Boshoku Địa chỉ: Tp Kariya (Tiếng Việt) Số nhân viên (người Việt):9320 Chi nhánh tại VN ① Hà Nội (Tiếng Anh) Toyota Boshoku Hanoi CO., LTD Số nhân viên (người Nhật) 396(4) […]

Công ty cổ phần ô tô Toyota

Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam (tháng 8 năm 2010) Tên công ty:Công ty cổ phần ô tô Toyota Địa chỉ Tp Toyota (Tiếng Việt) Số nhân viên (người Việt) 71600 (vài người) Chi nhánh tại VN ① Hà Nội (Tiếng Anh) Toyota Motor Vietnam Co., LTD Số nhân […]

Công ty cổ phần Dynapac

Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam (tháng 8 năm 2010) Tên công ty:Công ty cổ phần Dynapac Địa chỉ:Tp Nagoya (Tiếng Việt) Số nhân viên (người Việt) 310 Chi nhánh tại VN ① Hà Nội (Tiếng Anh) Dynapac Hanoi Co., Lyd. Số nhân viên (người Nhật)3 Khái quát công […]

Công ty cổ phần chế tạo Fuji Carbon

Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam (tháng 8 năm 2010) Tên công ty Công ty cổ phần chế tạo Fuji Carbon Địa chỉ Tp Anjou Tỉnh Aichi (Tiếng Việt) Số nhân viên (người Việt) 195(0) Chi nhánh tại VN ① Khu CN Amata Biên Hòa (Tiếng Anh) Fuji Carbon […]

Công ty cổ phần KATEX

Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam (tháng 8 năm 2010) Tên công ty Địa chỉ Tp Nagoya (Tiếng Việt) Công ty cổ phần KATEX Số nhân viên (người Việt) 170(0) Chi nhánh tại VN ① Ho Chi Minh (Tiếng Anh) KTC Vietnam Co,.Ltd. Số nhân viên (người Nhật) 157(2) […]

Công ty cổ phần SANKOU KANAGATA

Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam (tháng 8 năm 2010) Tên công ty Địa chỉ tỉnh Aichi Tp Miyoshi (Tiếng Việt) Công ty cổ phần SANKOU KANAGATA Số nhân viên (người Việt) 80(14) Chi nhánh tại VN ① Biên Hòa, Đồng Nai (Tiếng Anh) Sanko Mold Vietnam Co., Ltd. […]

Công ty cổ phần RINNAI

  Bản khái quát về xí nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam    (tháng 8 năm 2010) Tên công ty Địa chỉ      Tp Nagoya (Tiếng Việt) Công ty cổ phần RINNAI Số nhân viên (người Việt)  3500 Chi nhánh tại VN ① Tỉnh Bình Dương (Tiếng Anh) RINNAI VIETNAM CO.LTD Số nhân viên (người Nhật)  231(2) Khái quát […]

Công ty cổ phần PHONON MEIWA

   Tên công ty Địa chỉ      tỉnh Aichi Tp Seito (Tiếng Việt) Công ty cổ phần PHONON MEIWA Số nhân viên (người Việt) 164 Chi nhánh tại VN ① Khu CN số 2 Biên Hòa, Đồng Nai (Tiếng Anh)  Viet Nam Meiwa CO.,LTD  Nhà máy Biên Hòa Số nhân viên (người Nhật) 608(1) Chi nhánh tại VN ② […]

© 2019 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Đăng nhập

web analytics

WP SlimStat

- Designed by Gabfire Themes