Thông báo về việc tiến cử nhận học bổng Hattori

Hội cựu du học sinh Việt Nam tỉnh Aichi (VARONET) nhận được lời đề nghị tiến cử 3 bạn du học sinh Việt Nam từ Học bổng Hattori. (Việc nhận được thư tiến cử của VARONET chỉ giúp bạn tăng cơ hội được nhận học bổng . Bạn cần đăng ký học bổng này thông qua […]

Thông tin học bổng Aichi 2015

Kính gửi anh chị em chi hội VYSA TOKAI, Hội cựu sinh viên tỉnh Aichi VARONET (OB/OG của VYSA Tokai) nhận được thư đề nghị tiến cử sv nhận học bổng “Aichi Monozukuri 2015”. Nội dung sơ qua như sau: 1. Đối tượng: sv chuyên ngành kĩ thuật muốn học thạc sĩ tại Nhật (ko […]

© 2019 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Đăng nhập

web analytics

WP SlimStat

- Designed by Gabfire Themes