Home » BCH Chi hội qua các nhiệm kỳ

BCH Chi hội qua các nhiệm kỳ

1. Nhiệm kỳ 2004-2005

Hội trưởng: Phạm Hồng Quất

Hội phó: Vũ Khánh Tường, Đinh Thị Hoàng Yến

2. Nhiệm kỳ 2005-2006

Hội trưởng: Vũ Khánh Tường

Hội phó: Đào Hà Ly, Phan Hoàng Phương

3. Nhiệm kỳ 2006-2007

Hội trưởng: Lưu Hoàng Liên

Hội phó: Đỗ Khánh Chi, Đào Hà Ly

4. Nhiệm kỳ 2007-2008

Hội trưởng: Đỗ Mỹ Hiền

Hội phó: Nguyễn Như Thăng, Bùi Huy Hoàng

5. Nhiệm kỳ 2008-2009

Hội trưởng: Bùi Huy Hoàng

Hội phó: Hồ Quốc Chinh, Hồ Kim Loan

6. Nhiệm kỳ 2009-2010

Hội trưởng: Lương Văn Lắm

Hội phó: Trần Hoài Nam, Trần Thu Nga

7. Nhiệm kỳ 2010-2011

Hội trưởng: Bùi Mạnh Hà

Hội phó: Trần Viết Bảo Khuyên, Đoàn Văn Toàn

Ủy viên thường trực: Đào Trung Quân, Nguyễn Thị Lan Hương

8. Nhiệm kỳ 2011-2012

Hội trưởng: Bùi Mạnh Hà

9. Nhiệm kỳ 2012-2013

Hội trưởng: Đoàn Văn Toàn

10. Nhiệm kỳ 2013-2014

Hội trưởng: Trần Hà Thu

© 2019 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Đăng nhập

web analytics

WP SlimStat

- Designed by Gabfire Themes