Home » 各任期のVYSAーTOKAI執行委員会

各任期のVYSAーTOKAI執行委員会

1.任期2004-2005

会長: Phm Hng Qut

副会長: Vũ Khánh Tường, Đinh th Hoàng Yến

 

2. 任期:2005-2006

会長: Vũ Khánh Tường

副会長: Đào Hà Ly, Phan Hoàng Phương

 

3. 任期2006-2007

会長: Lưu Hoàng Liên

副会長: Đ Khánh Chi, Đào Hà Ly

 

4. 任期2007-2008

会長: Đ M Hin

副会長: Nguyn Như Thăng, Bùi Huy Hoàng

 

5. 任期2008-2009

会長: Bùi Huy Hoàng

副会長: H Quc Chinh, H Kim Loan

 

6. 任期2009-2010

会長: Lương Văn Lm

副会長:Trần Hoài Nam, Trần Thu Nga

7. 任期2010-2011

会長:  Bùi Mạnh Hà

副会長:Đoàn Văn Toàn, Trần Viết Bảo Khuyên

委員: Đào Trung Quân, Nguyễn Thị Lan Hương

 

8. 任期2011-2012

会長:  Bùi Mạnh Hà

9. 任期2012-2013

会長:  Đoàn Văn Toàn

10. 任期2013-2014

会長:  Trần Hà Thu

© 2019 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Log in

web analytics
- Designed by Gabfire Themes