Home » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

A. Về cơ cấu Ban chấp hành và các tiểu ban

1. Ban chấp hành

* Chủ tịch: Bùi Mạnh Hà

* Phó chủ tịch : Trần Viết Bảo Khuyên

* Phó chủ tịch : Đoàn Văn Toàn

* Uỷ viên: Nguyễn Thị Lan Hương

* Uỷ viên: Đào Trung Quân

2. Về các tiểu ban

2.1 Tiểu ban Thông tin

Trưởng tiểu ban thông tin và tổ thông tin: Lê Hải Châu

2.2 Tiểu ban Văn hóa – văn nghệ

Trưởng tiểu ban: Vũ Hoàng Tùng

Phó ban: Phạm Minh Tuấn

2.3 Tiểu ban Thể thao:

Trưởng tiểu ban: Phạm Tất Thắng

Phó ban: Hoàng Xuân Hải Đức

2.4 Tiểu ban đối ngoại – tài chính

Trưởng tiểu ban: Phạm Hồng Quý

Phó ban: Ngô Thị Phúc

* Bộ phận dự án

Trưởng bộ phận: Bùi Huy Hoàng

Phó bộ phận: Lương Văn Lắm

2.5. Tiểu ban hỗ trợ hội viên

Trưởng tiểu ban: Nguyễn Xuân Truyền

Phó ban: Phan Vĩnh Long

B. Về nhiệm vụ của BCH và các tiểu ban

1. Ban chấp hành:

– Quản lý chung các hoạt động của chi hội trên cơ sở mỗi thành viên trong BCH chịu trách nhiệm một tiểu ban.

– Lập kế hoạch hoạt động tổng thể cho 1 năm và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban.

– Theo dõi hoạt động của các tiểu ban và hỗ trợ khi cần thiết.

– Báo cáo định kì hoạt động của Chi hội cho toàn bộ hội viên (6 tháng/lần).

2. Các tiểu ban

2.1 Tiểu ban thông tin:

a. Tổ thông tin

Quản lý thông tin trên trang web của chi hội

Xây dựng các chuyên đề, diễn đàn… để thúc đẩy giao lưu giữa các thành viên trong chi hội

– Nắm bắt thông tin của các thành viên trong chi hội để kịp thời phản ánh

– Ghi lại các sự kiện của chi hội (dưới dạng bài viết, hình ảnh…)

– Thiết kế biểu trưng, áp phích để tuyên truyền các hoạt động của chi hội

b. Tổ IT

– Quản lý mail list

– Xây dựng trang web và quản lý các chương mục và nâng cấp web

– Kết hợp với Tổ thông tin để cập nhật các thông tin cho trang web.

2.2. Tiểu ban Văn hoá – văn nghệ

Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí (ngắm sakura, momiji…)

– Phụ trách tham gia các lễ hội văn hóa, hội chợ ẩm thực…

– Giao lưu với các chi hội khác và bạn bè quốc tế trong lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.

2.3. Tiểu ban Thể thao

Đề xuất, thiết kế và tổ chức các giải thi đấu Thể thao trong nội bộ chi hội cũng như tổ chức, tham gia các hoạt động thể thao với các đơn vị, tổ chức khác.

– Xây dựng các nội quy thi đấu, cơ chế giải thưởng cho các giải thể thao do Hội tổ chức.

2.4. Tiểu ban Tài chính – đối ngoại

a. Tài chính:

– Xây dựng và quản lý quỹ hội.

– Chịu trách nhiệm thu, chi, điều phối quỹ hội.

– Tìm kiếm và vận động các nguồn tài trợ.

– Gửi thư cảm ơn các nhà tài trợ trong các dịp lễ tết (tết dương lịch…)

– Báo cáo định kỳ tài chính cho BCH (06 tháng một lần)

b. Đối ngoại:

– Giao lưu, mở rộng quan hệ hữu nghị và bình đẳng, cùng có lợi với các tổ chức khác.

– Chịu trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi tổ chức và các hoạt động của chi Hội.

c. Thực hiện dự án

– Đại diện cho chi hội thực hiện các dự án mà các tổ chức, doanh nghiệp muốn hợp tác.

2.5. Tiểu ban hỗ trợ hội viên

– Hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên mới đến, các thành viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

– Cung cấp thông tin qua mục Hỗ trợ hội viên trên trang chủ của hội.

C. Quyền hạn và trách nhiệm của các trưởng và phó trưởng tiểu ban

– Trưởng tiểu ban: Cùng với các thành viên của mình, Trưởng tiểu Ban có toàn quyền quyết định việc sắp xếp nhân sự, tổ chức hoạt động, quản lý và xây dựng ngân quỹ của Tiểu ban. Trưởng Tiểu ban có quyền kiến nghị và đề cử các cá nhân có những đóng góp hiệu quả và tích cực tham gia vào BCH của Hội. Cũng như các Chi hội, tất cả các hoạt động do các Tiểu ban tổ chức nếu mang danh nghĩa của Hội, phải được báo cáo lên BCH ít nhất 02 tuần trước thời điểm các hoạt động sẽ diễn ra. Mỗi nửa nhiệm kỳ (06 tháng), các Tiểu ban phải có báo cáo tổng kết, nêu các kiến nghị và lập phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ kế tiếp. Các báo cáo này sẽ được trình bày, thảo luận và đánh giá công khai trên diễn đàn của BCH.

Đề nghị trưởng tiểu ban được quyền đề cử những nhân sự có năng lực tố chất phù hợp với nhiệm vụ

– Phó trưởng tiểu ban: phối hợp, hỗ trợ theo sự phân công của trưởng tiểu ban

D. Sơ lược kế hoạch và dự kiến thời gian hoạt động của Ban chấp hành và các tiểu ban:

1. Ban chấp hành:

– Theo dõi xuyên suốt các hoạt động

– Tham gia và báo cáo tại đại hội thường niên VYSA toàn quốc ở Tokyo

– Tổ chức Đại hội chi hội

2. Các tiểu ban

2.1. Tiểu ban thông tin:

– Quản trị và phát triển trang Web của Chi hội

– Lập kế hoạch thu thập thông tin để xây dựng trang web và cập nhật định kì

– Hỗ trợ các thành viên chi hội khi cần thiết

2.2. Tiểu ban Văn hóa – văn nghệ

– Tổ chức ngắm Sakura (tháng 4).

– Chuẩn bị cho hội chợ ẩm thực Detekinasai (tháng 05).

– Chuẩn bị cho Meidaisai (tháng 6 – nếu có).

– Tổ chức chia tay các anh chị em về nước đợt tháng 9.

– Tổ chức ngắm momiji (tháng 11).

– Tham gia biểu diễn văn nghệ và giới thiệu văn hoá ở Student ‘Evening tai NIC (tháng 12).

– Tổ chức đón giao thừa Việt Nam “Xuân và tình yêu” (tháng 1).

– Tham gia giao lưu và giới thiệu văn hoá tại Biwajima (quận Kyosu, tháng 02).

– Tổ chức các buổi party Otsukare (sau các sự kiện).

– Tham gia giao lưu với người dân của quận Miwa (tháng 03).

– Tổ chức chia tay các anh chị em về nước đợt tháng 4.

2.3. Tiểu ban thể thao

– Tổ chức hội thao mở rộng vào mùa hè năm 2010 với các môn bóng đá cầu lông, tennis (tháng 08).

2.4. Tiểu ban đối ngoại – tài chính:

– Làm việc với các tổ chức quốc tế để tham gia các hoạt động quốc tế.

– Quản lý tài chính và lập báo cáo định kì.

– Xin tài trợ từ các tổ chức và cá nhân…

– Tăng cường các hoạt động có thu nhằm gây quỹ duy trì hoạt động của Chi hội.

Bộ phận dự án

– Kết hợp với tỉnh Aichi xúc tiến thực hiện dự án VARONET.

– Tìm kiếm, thúc đẩy thực hiện một số dự án khác.

2.5. Tiểu ban trợ giúp, hỗ trợ

– Trợ giúp, hỗ trợ các hội viên mới đến, các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

– Thu gom những đồ dùng của anh chị em về nước, nhượng lại cho các hội viên nếu cần.

© 2019 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Đăng nhập

web analytics

WP SlimStat

- Designed by Gabfire Themes