Home » Thông tin học bổng, Tin tức, VARONET » Thông tin học bổng Aichi 2015

Thông tin học bổng Aichi 2015

Kính gửi anh chị em chi hội VYSA TOKAI,

Hội cựu sinh viên tỉnh Aichi VARONET (OB/OG của VYSA Tokai) nhận được thư đề nghị tiến cử sv nhận học bổng “Aichi Monozukuri 2015”. Nội dung sơ qua như sau:
1. Đối tượng: sv chuyên ngành kĩ thuật muốn học thạc sĩ tại Nhật (ko tuyển sv đang ở Nhật)
2. Giá trị: 15 vạn yên/tháng * 2.5 năm
3. Điều kiện cơ bản:
+ Trường ĐH: Khối  trường kĩ thuật trong tỉnh Aichi
+ Sau khi tốt nghiệp: Phải xin việc tại tỉnh Aichi
<Cụ thể xin xem trong file đính kèm>
Thông báo học bổng Aichi 2015

Trân trọng.

Posted by on Th3 30 2015. Filed under Thông tin học bổng, Tin tức, VARONET. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

© 2018 VYSA-TOKAI. All Rights Reserved. Đăng nhập

web analytics

WP SlimStat

- Designed by Gabfire Themes